En sajt med sajter

Citypendeln

Radon och radonsanering

Radon är en färglös, luktlös och smaklös gas som finns i naturen. Gasen är radioaktiv, vilket
innebär att den sänder ut atomära partiklar eller energi. Radium bildas som en
sönderfallsprodukt ur uran och ur radium blidas radon. Det finns inga specifika behandlingar
för redan uppstådd radonförgiftning, istället är sanering viktigt för att undanröja strålningen.
Alla kläder avlägsnas och den exponerade personen skrubbar hela sin kropp med tvål och
vatten. Därefter bör kläderna tillsammans med tvål, avloppsvatten och handdukar placeras i
en sluten behållare och märkas som radioaktivt avfall. Om personen har fått in strålningen i
sitt blodomlopp, kan särskilda medel ges för att försöka få bort strålningen från blodet.
Andra medel kan användas för att förhindra att strålningen når in i vävnaderna. Dessa medel
kan också påverka strålningen som ska ut genom urinen.  Alla arbetsplatser och
vårdinrättningar bör ha rutiner för att hantera exponering av strålning. Om du utsätts för
höga nivåer av strålning, bör sanering påbörjas omedelbart. Även räddningspersonal bör ha
rätt utrustning för att inte bli exponerade för strålning. Det är mycket viktigt att slå fast den
exakta typen av exponering som personen har varit utsatt för, för att räddningspersonal och
läkare ska kunna erbjuda den bästa behandlingen. Detta bidrar också till att skydda
sjukhuspersonalen.
Hur blir man utsatt för radon kanske din första tanke är. Du bor förmodligen inte ens i närheten något område som är känt för hantering av radioaktivt material. Men stora delar av Sverige utsattes 1986 för en hel del radon när Tjernobyl sprängdes. Med den halveringstid radon har, är det fortfarande hög risk på många håll för radonförgiftning. Så det berör även dig.
Kanske blev du lite intresserad av innehållet i den här texten och vill veta mer om radonsanering. Du kan hitta väldigt mycket information om du knappar in adressen www.radonsanering.nu.

No related posts.

Comments are closed.