En sajt med sajter

Citypendeln

Sanering av dolt mögel

I vissa fall kan mögeltillväxt inomhus vara osynlig. Det är möjligt att mögel kan växa på
dolda ytor, såsom baksidan av torr vägg, tapet, eller paneler; på toppen av takplattor,
undersidan av mattor och kuddar, etc. Möjliga platser för dolt mögel inkluderar rör och tunnlar (med läckande eller kondenserade rör), väggar bakom möbler (där kondens
bildas), kokkärl, vattenavlopp inne i luftbehandlingsaggregat som skapar kondens, porösa
termiska eller akustiska förgreningar inne i kanalsystem eller material i taket ovanför takplattor
(beroende på ifall taket läcker eller har otillräcklig isolering) .
Vissa byggmaterial, såsom torr vägg med vinyltapeter över eller träpanel, kan fungera
som ångspärr. Fukten kommer in under dess ytor och åstadkommer därigenom en fuktig miljö där mögel kan växa. Du kan misstänka dolt mögel om en byggnad luktar mögligt, även om du inte ser källan – eller om du vet att det har varit vattenskador samt under bygget rapporterade
hälsoproblem. Att undersöka ett dolt mögelproblem kan vara svårt och kräver försiktighet när
utredningen innebär störande av potentiella platser för mögeltillväxt. Det är starkt rekommenderat att man använder personlig skyddsutrustning.
Exempelvis kan borttagning av tapeter leda till en massiv frisättning av sporer från mögel
som växer på undersidan av papperet. Om du upptäcker dolt mögel, bör du se över din
handlingsplan för att ta hänsyn till den totala areal som påverkas av mögel. Samtidigt – för att
hantera dold mögelsanering – måste vi vara medvetna om alla de fakta som presenteras här.
Gjorde denna text dig intresserad av mögelsanering? Det finns mer att läsa för den som är
intresserad. Du kan hitta väldigt mycket information om du knappar in adressen
mögelsanering.biz. Bland annat hittar du en mängd artiklar som på olika sätt handlar om mögel och mögelsanering, samt hur du ska gå till väga för att bli av med problemen.

No related posts.

Comments are closed.